Notamment recherche de livre

 

Auteur: Alexandra Hrabi Gwagnina

Titre: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Lieu: Warszawa

Editeur: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1768

Description: folio, cards [6], pages 714, cards [4] Rejestru

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 3000 PLN