Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Nowy Dykcyonarz historyczny albo historya skrócona, wszystkich ludzi, którzy się wsławili cnotą, mądrością, rozumem, przemysłem, męztwem, wynalazkiem, błędami, od początku świata aż do naszych czasów. .... Po francuzku od towarzystwa uczonych ludzi ułożony, a z francuzkiego na polski język, podług naynowszey edycyi w Kaen, Rotomagu i Paryżu r.1779 przez Jozefa Ignacego Boelcke... przełożony... T. 1 - 8

Lieu: Warszawa

Editeur: U Piotra Dufour Konsyliarza Nadwornego, drukarza J. K. Mci i Rzepltey

Date: 1783 - 1787

Description: 8vo, cards [8], pages 222, card [1], pages 4 pages, card [1], pages 294, card [1] ; cards [2], pages 283, cards [2], pages 334, card [1] ; card [1], pages 248, card [1], pages 441 ; card [1], pages 333, card [1], pages 352 ; pages 304, 295 ; pages 349, card [1], pages 199 ; pages 270, 409, [5] ; card [1], pages 326, 529, 9

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 4500 PLN