Notamment recherche de livre

 

Auteur: Karpiński, Franciszek

Titre: Bolesław III Traiedya. Cena złł. 3.

Bogatym datków kosztownieyszych staie

Ubogi co miał, to z pracy rąk daie.

Oyczyzno! nie dar, ale ceń ochotę

Do skrzyni twoiey przynoszę trzy złote.

Lieu: Warszawa

Editeur: w Drukarni J. K. Mci iRzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Date: 1790

Description: 8vo, cards unnumbered 48

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 550 PLN