Notamment recherche de livre

 

Auteur: Maryan Gumowski

Titre: Pieczęcie królów polskich: zebrał i opisał i reprod. światłodrukowemi opatrzył...

Lieu: Kraków

Editeur: nakładem Towarzystwa Numizmatycznego

Date: 1910

Description: 30 cm, pages 94, cards ill. LII

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 900 PLN