Notamment recherche de livre

 

Auteur: Groicki, Bartłomiej

Titre: Postępek Wybrany iest z Praw Cesarskich, który Karolus V Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich Państwach, którym się nauka daie, iako w tych Sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, Sędziowie y każdy Urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey. W Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616. A teraz znowu, z pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Lieu: Przemyśl

Editeur: W Drukarni Societatis Jesu

Date: 1760

Description

Notes

Prix: 400 PLN