Notamment recherche de livre

 

Titre: Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią.
Lieu: Kraków
Editeur: Z Drukarniey A. Piotrkowczyka
Date: 1578
Description
Notes
Prix: 20000 PLN