Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bystroń, Jan St.

Titre: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2

Lieu: Warszawa

Editeur: Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego

Date: -

Description

Notes

Prix: 750 PLN