Notamment recherche de livre

 

Titre: Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone.

Lieu: Brześć Litewski

Editeur: Mikołaj Radziwiłł

Date: 1563

Description

Notes

Prix: 42000 pln