Notamment recherche de livre

 

Auteur: Barzykowski Stanisław

Titre: Historya Powstania Listopadowego spisana przez..., posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawalera Krzyża Virtuti Militari. Do druku przygotował i kilku uwagami objaśnił Aër. Tom 1-5.

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Date: 1883-1884

Description

Notes

Prix: 1200 PLN